Chế phẩm diệt khuẩn khử trùng Sterine 500ml

300,000

Diecyl dimehtyl ammonium chloride…. 2.5%w/v

N-)3 –aminopropyl )-n- dodecylpropane-1,3-diamine…5.0%w/v

Benzalkonium chloride… 5.0%w/v

Phụ gia …. đủ 100%

Dung tích: Chai 500ml , 1000ml (1lit)  (dạng nước )