Thuốc khử trùng kho diệt mọt nông sản Quickphos 56%

290,000

– Tên thương phẩm: Quickphos 56%

– Gốc hoạt chất: Aluminium Phosphide

– Sản xuất tại: United Phosphorus limited – Ấn Độ