Thuốc trừ mối PMS 100/ thuốc phòng mối, chống mối trong công trình

600,000