Thuốc diệt muỗi và côn trùng Pesguard FG 161

850,000

  • D-Tetramethrin ………………… 4,43 %.
  • Cyphenothrin…………………… 13,3 %.
  • Chất phụ gia……………………. 82,27%.