Thuốc diệt bọ gậy ( Lăng Quăng) ABATE 1SG

60,000

  • HOẠT CHẤT: Temephos 1%
  • NGUỒN GỐC: Sản phẩm của Basf (Đức) – Tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới
  • QUY CÁCH: chai 100g, gói 500g