Temprid SC- Thuốc diệt gián Đức, ruồi, muỗi, kiến

Liên hệ

  • Imidacloprid……….21% w/w
  • Belta-cyfluthrin…..10.5% w/
  • Phụ gia……….68.5% w/w
  • Quy cách: chai 1 lít