Chế phẩm diệt bọ gậy Aquastrike

Liên hệ

Polydimethylsiloxane (PDMS)…..78% w/v

Phụ gia …………………………………đủ 100%

Dung tích: 500ml

Hết hàng