Bóng đèn thu hút diệt côn trùng FSL 18w – 60cm

100,000